Gemeente Amsterdam steunt ontwikkelen Associate Degree Software Engineering

De vraag naar goede ICT’ers is enorm, maar er zijn te weinig afgestudeerde ICT-studenten van hoog niveau die de arbeidsmarkt daadwerkelijk betreden. Terwijl de praktijk zich razendsnel ontwikkelt, blijft het curriculum binnen het hbo-onderwijs achter. In reactie op dit kwantitatieve en kwalitatieve tekort ontwikkelen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in samenwerking met het ROC van Amsterdam en de BIT Academy daarom een unieke Associate Degree: Software Engineering. De Gemeente Amsterdam kent een subsidie van €200.000 toe aan dit vernieuwende onderwijsproject.

De sleutel voor het tekort aan goed geschoold ICT-personeel, ligt o.a. bij het aan boord houden van mbo’ers die zijn doorgestroomd naar het hbo. Nu is de uitval hoog, terwijl dit met een aangepast onderwijsprogramma flink kan worden ingedamd. De HvA heeft een unieke tweejarige Associate Degree in het leven geroepen om het gat te dichten. De AD Software Engineering richt zich op talentvolle mbo’ers die een succesvolle carrière in de ICT-sector ambiëren.

De nieuwe AD is onderdeel van een doorlopende leerlijn met Bit Academy: een initiatief van twee voormalig HvA-studenten, die een dringende behoefte aan vernieuwde onderwijsvormen signaleerden. Samen met het ROC Amsterdam en het ROC Flevoland hebben zij een driejarige erkende mbo-opleiding opgezet die studenten opleidt tot o.a. software-engineer, UX-designer of een ander beroep van de toekomst. Binnen de Bit Academy is al het onderwijs peer-to-peer, projectgewijs en in samenspraak met het bedrijfsleven ontwikkeld. Een unieke aanpak, die lijkt te werken en nu ook wordt doorgezet naar het hbo.

Studenten die deze opleiding succesvol hebben afgerond, kunnen nu doorstromen naar de nieuwe Software Engineering AD. Bovendien is het onderwijs binnen de AD net zo praktijk gestuurd en afwisselend als bij de Bit Academy. Zo ontstaat er een doorlopende leerlijn waarbij de onderdelen naadloos op elkaar aansluiten, met als doel de uitval te verkleinen. Reza Esmaili, opleidingscoördinator van de Hogeschool van Amsterdam, zegt hierover: “De AD Software Engineering is een unieke opleiding van de HvA waarbij de onderwijsinhoud door verwevenheid met het bedrijfsleven wordt bepaald. In een innovatie lab – het hart van de opleiding – worden vragen vanuit het bedrijfsleven opgepakt en opgelost. Studenten, docenten en professionals ontwikkelen daarbij bepaalde oplossingsstrategieën die direct worden meegenomen in het curriculum.”

Gemeente Amsterdam juicht deze nieuwe manier van samenwerken tussen het mbo, hbo en private partijen van harte toe. Met het toekennen van deze subsidie, wil zij stimuleren dat de vraag naar kwalitatief ICT-personeel en het aanbod beter op elkaar gaan aansluiten.

Simone Kukenheim, Wethouder (Beroepsonderwijs): “In een samenleving waar de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan, zijn opleidingen als de Associate Degree Software Engineering van groot belang. De vereiste startkwalificatie voor ICT-professionals verschuift naar een hoger niveau waardoor scholing en opscholing van mbo-afgestudeerden steeds belangrijker wordt. Daarom ben ik blij met de ontwikkeling van de Associate Degree. De samenwerking tussen de HvA, ROCvA en BIT Academy maakt namelijk een doorlopende leerlijn van het mbo naar het hbo mogelijk, bevordert de opscholing van mbo ict’ers en legt de basis voor een wendbare beroepsbevolking.” De subsidie van €200.000 komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

De eerste AD-studenten zullen in september 2021 van start gaan.

ook interessant?

Robot Pepper gast op Innovatiefestival economische opleiding

Amsterdam – Mogen we je voorstellen aan Pepper? Robot Pepper kan niet alleen praten, Pepper maakt ook grapjes en heeft soepele dansheupen. Eerstejaars studenten van de opleiding Economie & Zakelijke Dienstverlening van MBO College Zuidoost ontmoeten Pepper tijdens het Innovatiefestival.…

ROC van Amsterdam vergroot regionale cloudkennis met IT-onderwijs voor studenten en werknemers

AMSTERDAM – Digitale vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van vrijwel elke functie. Organisaties van klein naar groot werken steeds meer in de cloud. Bij lang niet iedere medewerker zijn de competenties die daarvoor nodig zijn voldoende ontwikkeld. Om Amsterdamse werknemers…