Over ons

De stadsregio Amsterdam is hard op weg om dé Europese speler te worden voor internet en datagedreven ontwikkelingen. Dat biedt heel veel kansen voor nieuw talent. Helaas is de realiteit dat de meeste vacatures moeilijk zijn te vervullen. House of Digital zet zich daarom in om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

House of Digital is een publiek-private samenwerking waarbinnen overheden, instellingen, bedrijven én studenten heel intensief samenwerken. Met onze missie om het onderwijs te verbeteren dragen we bij aan de ambitie van Amsterdam om de Europese mainport voor internet en data-innovaties te worden. We hebben een uniek programma opgezet waarmee we deze uitdagingen aanpakken. Met drie programmalijnen willen we mbo-studenten zo goed mogelijk voorbereiden op de beroepen van de toekomst.

1. Community’s
Community’s vormen de eerste programmalijn. Hierbinnen vindt voortdurend samenwerking en afstemming plaats tussen studenten, docenten en bedrijven. We hebben community’s opgezet rondom de volgende thema’s:

2. Onderwijsvernieuwing
Onderwijsvernieuwing vormt de tweede programmalijn. Bedrijven uit de betrokken community’s helpen om opleidingen beter en relevanter te maken. Samen vernieuwen we de inhoud van opleidingen en de manier waarop we lesgeven. We helpen docenten om zich te ontwikkelen in hun vakgebied en richten twee practoraten in (Data Science en Digital Future Skills). De bedrijven zijn hier heel nadrukkelijk bij betrokken.

3. Doorlopende leerlijn
De doorlopende leerlijn is de derde programmalijn. Die is erop gericht om studenten beter door te laten stromen van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo. Omdat je nooit bent uitgeleerd maken we ook activiteiten voor een leven lang ontwikkelen mogelijk. Dat doen we samen met de bedrijven uit de community’s, de Hogeschool van Amsterdam en een aantal vmbo-scholen.

Wat we al hebben bereikt
House of Digital heeft al een groot aantal initiatieven ontwikkeld, waaronder de BIT-Academy – die in 2019 van start gaat. Dit is een moderne mbo-opleiding die opleidt tot onder andere software-engineer, UX-designer of growth hacker. Nieuwe functies die binnen het mbo nog relatief onbekend zijn. De opleiding past zich aan de vraag van de markt aan en speelt in op de beroepen van de toekomst. Peer-to-peer en projectonderwijs staan daarbij centraal.

De organisatie

Ton Paffen

Programmadirecteur House of Digital
houseofdigital@rocva.nl
(020) 579 12 48

Jurly Pocornie

Community coördinator Data Science & AI (artificial intelligence)
j.pocornie@rocva.nl
(020) 579 11 63

Jolanda van Vliet

Community coördinator Digital Marketing
j.vanvliet@rocva.nl
(020) 579 11 11

Sandra van Eijs

Community coördinator Internet of Things
s.vaneysdevries@rocvf.nl
(036) 549 59 00

Edwin van der Hee

Community coördinator Hosting & Cloud
e.vandehee@rocva.nl
(06) 25 00 72 06

Sjoerd Veltman

Community coördinator Blockchain en Software Development
s.veltman@rocva.nl
(020) 579 11 11

Communities

© 2024 — House of Digital   Privacyverklaring